Kontakt

CYCOLOGY Slovakia
info@cycologyslovakia.sk
tel: 0915 887 555
facebook.com/CycologySlovakia
instagram.com/cycologyslovakia

Fakturačné údaje
Zuli s.r.o.
Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica

IČO: 51649420
DIČ: 2120732867
IČ DPH: SK2120732867

IBAN: SK82 8330 0000 0020 0165 6764
Číslo účtu: 2001656764/8330
SWIFT/BIC: FIOZSKBA

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl.č. 33987/S

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Banská Bystrica