Kontakt

Oficiálny zástupca značky Cycology pre Slovensko a Čechy
info@cycologyslovakia.sk
0915 887 555

Číslo účtu pre platby v EUR … IBAN: SK82 8330 0000 0020 0165 6764
BIC/SWIFT: FIOZSKBA; číslo účtu: 2001656764/8330

Číslo účtu pre platby z Čiech v CZK … IBAN: SK63 8330 0000 0023 0165 6766
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX; číslo účtu: 2301656766/8330 (Je to účet na Slovensku. To znamená, že českí zákazníci zadávajú platbu ako zahraničnú, len platia v CZK.)

Adresa na spätné doručovanie (ak potrebuješ poslať tovar späť na výmenu, prípadne na reklamáciu):
Zuli s.r.o.
Prievozská 6A
821 09 Bratislava, Slovensko
Tel: +421915887555

Fakturačné údaje
Zuli s.r.o.
Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica

IČO: 51649420
DIČ: 2120732867
IČ DPH: SK2120732867

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl.č. 33987/S

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Banská Bystrica