Barion Pixel
Preskočiť na obsah

Kontakt

Oficiálny zástupca značky Cycology pre Slovensko a Čechy
info@cycologyslovakia.sk
+421 915 887 555

Adresa na spätné doručovanie

Názov firmy: isklad 200822/09
Meno príjemcu: Zuli s.r.o.
Ulica: Dialnicna cesta 5, Hala D, gate 35
PSČ a mesto: 90301 Senec
Krajina: Slovakia
Kontakt: +421 948 799 408

Ak potrebuješ poslať tovar späť na výmenu, prípadne na reklamáciu:
Tovar zasielaný späť alebo na výmenu musí byť zabalený v originálnom obale s originálnymi visačkami, nepoužitý a v 100% stave. V opačnom prípade bude poslaný kupujúcemu späť. Vďaka týmto prísnym procesom dokážeme tovar odosielať oveľa rýchlejšie a tiež rýchlejšie vybavovať všetky vaše požiadavky.

Fakturačné údaje

Zuli s.r.o.
Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica

IČO: 51649420
DIČ: 2120732867
IČ DPH: SK2120732867

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl.č. 33987/S

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Banská Bystrica

Číslo účtu pre platby v EUR … IBAN: SK82 8330 0000 0020 0165 6764
BIC/SWIFT: FIOZSKBA; číslo účtu: 2001656764/8330

Číslo účtu pre platby z Čiech v CZK … IBAN: SK63 8330 0000 0023 0165 6766
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX; číslo účtu: 2301656766/8330